Hotline: (+84) 984 20 6688
Tel: (+84) 43 3542 968
Tuyển dụng

Tuyển dụng

GIÁM ĐỐC PHÒNG TUYẾN SINH

* MÔ TẢ:

– Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của Khối tuyển sinh.
– Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng tháng/quý/năm theo chỉ tiêu được giao.
– Quản lý các nguồn lực được công ty giao, bao gồm nhân sự, hệ thống chi nhánh.
– Đào tạo, truyền đạt, hướng dẫn nhân viên trực thuộc hiểu đúng, đủ các quy định của Công ty có liên quan, đặc biệt là các chương trình/chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng, chính sách thưởng…
– Lập kế hoạch và thực hiện đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực và động lực đội ngũ nhân sự trực thuộc, nhằm đảm bào hoàn thành chỉ tiêu doanh số của Công ty.
– Phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Xây dựng lực lượng kế thừa cho những vị trí quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty và nhân viên.
– Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

* YÊU CẦU:

– Trình độ: Đại học trở lên

– Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm Giám đốc tuyển sinh hoặc tương đương.
– Ưu tiên ứng viên là Giám đốc kinh doanh tại các Công ty đào tạo ngoại ngữ, hoặc trong ngành giáo dục; dịch vụ.

* QUYỀN LỢI

– Lương thỏa thuận(2000$)

– Đóng BHXH và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật

– Du lịch hằng năm, ăn trưa tại công ty

* Hồ sơ gồm:

  • CV cá nhân
  • Bằng cấp cao nhất nếu có

*Hình thức nộp: 

Gửi vào email: linhpm.quinn@gmail.com/ Ms Linh 01662046120