DANH SÁCH 08 BẠN ĐỖ VISA BALAN CẬP NHẬT NGÀY 09.11.2020

DANH SÁCH 08 BẠN ĐỖ VISA BALAN CẬP NHẬT NGÀY 09.11.2020

Phòng Nghiệp Vụ thị trường Châu Âu xin thông báo danh sách 09 bạn đỗ visa Balan.
Những bạn có tên dưới đây nhanh chóng sắp xếp công việc, gia đình để chuẩn bị xuất cảnh.
1.Văn Bình -  Sinh năm 1989
2. Văn Hữu - Sinh năm 1995
3. Việt Hùng - Sinh năm 1985
4. Tiến Đạt - Sinh năm 1995
5. Văn Long - Sinh năm 1999
6. Lê Hùng - Sinh năm 1994
7. Văn Diện - Sinh năm 1995
8. Trọng Cường - Sinh năm 1999

 
Tags:,