Thông tin

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM

ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

 

STT HỌ VÀ TÊN VỊ TRÍ
1 Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch công ty
2 Phan Thị Thủy Ký kết và thực hiện hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
3 Nguyễn Thị Kiều Oanh Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
4 Phương Mỹ Linh Quản lý người lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
5 Nguyễn Thị Toàn Tổ chức giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài  
6 Trương Ly Phương Tìm kiếm, phát triển thị trường lao động ở Nhật Bản; cung cấp thông tin, quảng cáo, tư vấn về cơ hội việc làm nước ngoài
7 Trần Bảo Khánh Tìm kiếm, phát triển thị trường lao động ở Châu Âu; cung cấp thông tin, quảng cáo, tư vấn về cơ hội việc làm nước ngoài
8 Nghiêm Đình Ngọc Hảo Chuẩn bị nguồn lao động và tuyển chọn người lao động đi làm việc tại nước ngoài
9 Hoàng Thị Thu Thủy Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề và ngoại ngữ cho người lao động trước khi đi làm việc tại nước ngoài
10 Nguyễn Thị Vân Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
11 Nguyễn Thị Yến Nhi Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước