THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 10 LAO ĐỘNG NAM/ NỮ CHO ĐƠN NÔNG NGHIỆP BALAN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 10 LAO ĐỘNG NAM/ NỮ CHO ĐƠN NÔNG NGHIỆP BALAN 
Ngành nghề: Nông nghiệp (Thu hoạch, trồng trọt hoa quả: Mâm xôi, Dâu tây....)
Yêu cầu cơ bản:
- Ưu tiên cặp vợ chồng
- Ưu tiên lao động Miền Bắc và Từ Quảng Bình trở vào Miền Nam
- Thu nhập dự kiến: 850$ - 1500$ 
Tags:,