Thông báo tuyển dụng Đơn thợ Hàn Litva

Thông báo tuyển dụng Đơn thợ Hàn Litva

Thông tin quan trọng: 

- Thợ Hàn tại Litva thuộc danh mục ngành nghề ưu tiên năm 2022: không cần xin Giấy phép lao động. Visa được xin nhanh chóng.
- Mức thu nhập. Ở miễn phí theo tiêu chuẩn Litva phòng 2-3 người đầy đủ tiện nghi. Chủ cho tiền ăn 10€/1 ngày làm việc.
- Thời gian xuất cảnh: 2-3 tháng từ ngày đủ hồ sơ.
SĐT liên hệ: 0362046120.
Tags:,