ĐOÀN 51 LAO ĐỘNG BALAN XUẤT CẢNH THÀNH CỘNG NGÀY 23/05/2023

✈️ Đoàn bay ngày 23/05/2023 xuất cảnh thành công đưa 51 lao động đi làm việc tại Ba Lan đây cũng là dấu hiệu cho một sự khởi đâu và tiếp diễn của những đoàn bay tiếp theo

 

 

Tags:,