Thông báo tuyển dụng Đơn hàng Công nhân làm trong nhà kho làm việc tại Rumani 8.2020

THÔNG BÁO TUYỂN 50 LAO ĐỘNG NAM LÀM TRONG NHÀ KHO TẠI RUMANI
- Độ tuổi: 18 - 40
 - Thu nhập dự kiến: 750$ - 850$
-  Đã có người Việt đang làm việc, ăn ở miễn phí 
- Dự kiến xuất cảnh 4 - 6 tháng
- Hình thức thi tuyển: Tuyển qua form
Yêu cầu: Lao động biết lái xe nâng 
 Thời hạn: Nhận form đến 30.10.2020
Tags:,