TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG NHẬT BẢN


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG NHẬT BẢN
- Công việc: Lái máy xây dựng
- Địa điểm làm việc: Tỉnh MIE
- Độ tuổi: 20-35
- Lương cơ bản: 900 yên/ giờ , 157.5800 yên
- Hỗ trợ tiền đi lại
Tags:,