​TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT - ĐƠN TUYỂN MAY QUẦN ÁO

Không có mô tả ảnh.
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT - ĐƠN TUYỂN MAY QUẦN ÁO
—————————
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 49 Vệ Hồ, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Tags:,