Xu hướng mới – Xuất khẩu lao động Châu Âu

1. Tình hình thị trường xuất khẩu lao động Châu Âu hiện tại thế nào?
            Ở giai đoạn hiện tại, tình hình cạnh tranh lớn giữa những lao động tìm cơ hội cho mình đặt chân đến phương trời Tây đang cực kỳ khốc liệt. Có thể nhận định được rằng, châu Âu chính là một trong những thị trường tiềm năng nhất để lao động Việt Nam lựa chọn cơ hội thay đổi cuộc đời mình ở đây.
            Một số những biến động và tình hình hiện nay tại thị trường xuất khẩu lao động Châu Âu mà những ai đang và sẽ có ý định đi cần phải biết.